Mû Mbana, para su disco Iñén producido por Balaio

© Joan Tomás

info@joantomas.net